Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Relații publice > Accesul la informațiile de interes public > HBP 4/2003 Versiunea pentru printare
pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

În vederea reglementarii unitare a modului de aplicare a prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public,

Biroul Permanent al Camerei Deputatilor adopta prezenta hotarâre:

Art.1 - Se aproba lista informatiilor de interes public prevazute a fi comunicate din oficiu, potrivit art.5 din Legea nr.544/2001 (anexa nr.1).

Art.2 - Se aproba lista informatiilor de interes public prevazute a fi comunicate la cerere, potrivit art.6 din Legea 544/2001 (anexa nr.2).

Art.3 - În toate cazurile privind informatiile prevazute la art.1 si 2, se vor aplica prevederile din Hotarârea Biroului Permanent al Camerei Deputatilor nr.10 din 29 octombrie 2001, cap.II, pct.6, cu privire la aprobarea "Normelor tehnice privind pregatirea, prezentarea si circulatia documentelor care se supun aprobarii Biroului Permanent al Camerei Deputatilor", neputând fi date publicitatii:

 1. documentele elaborate pentru Biroul Permanent, înainte de dezbaterea si adoptarea lor în sedinta;
 2. documentele înscrise pe ordinea de zi a Biroului Permanent pentru care s-a luat decizia refacerii lor;
 3. documentele înscrise pe ordinea de zi a Biroului Permanent, care nu au putut fi dezbatute în cadrul sedintei.

Art.4 - Structurile competente pentru verificarea respectarii prevederilor art.12 din Legea nr.544/2001 cu privire la exceptarea de la accesul liber al cetatenilor la unele informatii sunt prevazute în anexa nr.3.

Art.5 - Proiectul actualizarii anuale a buletinului informativ privind informatiile de interes public care se comunica din oficiu potrivit art.5 alin.2 din Legea nr.544/2001 se elaboreaza, pe baza propunerilor primite de la toate structurile Camerei Deputatilor, de catre Directia pentru comunicare, presa si relatii publice si Directia Secretariat tehnic, pâna la sfârsitul lunii ianuarie a fiecarui an.

Art.6 - Proiectul raportului periodic de activitate al Camerei Deputatilor ce urmeaza a fi publicat în Monitorul Oficial al României potrivit art.5 alin.3 din Legea nr.544/2001 se elaboreaza, anual, pâna la sfârsitul lunii februarie, de catre Directia pentru comunicare, presa si relatii publice în colaborare cu toate structurile Camerei Deputatilor.

Art.7 - În scopul aplicarii unitare a prevederilor art.6 si 7 din Legea nr.544/2001, toate compartimentele Secretariatului general vor transmite Directiei pentru comunicare, presa si relatii publice, dupa caz:

 1. raspunsul la solicitarea informatiei de interes public în termen de:
  • 5 zile de la sesizare si
  • cel mult 25 zile în cazul unor informatii complexe;
 2. refuzul comunicarii informatiilor solicitate, cu motivatia corespunzatoare, în termen de 3 zile de la primirea cererii.

Art.8 - Monitorizarea îndeplinirii dispozitiilor prezentei hotarâri revine Secretarului general al Camerei Deputatilor, directorului Directiei pentru comunicare, presa si relatii publice si directorului Directiei Secretariatului tehnic.

Art.9 - Anexele 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarâre. Aceasta hotarâre a fost adoptata de Biroul Permanent al Camerei Deputatilor în sedinta din 14 aprilie 2003.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
Valer Dorneanu

Bucuresti, 14 aprilie 2003
Nr.4


ANEXA 1

LISTA
informatiilor de interes public care se comunica din oficiu, potrivit art.5 si la cerere potrivit art.6 din Legea nr.544/2001

 1. Acte ale Parlamentului României
  1. Legi promulgate de Presedintele României (se publica în Monitorul Oficial, Partea I-a)
  2. Hotarâri ale Parlamentului României (se publica în Monitorul Oficial, Partea I-a)
  3. Acte politice adoptate de Parlamentul României (se publica în Monitorul Oficial, Partea I-a)

 2. Acte dezbatute si adoptate de Camera Deputatilor, de Biroul Permanent, de Comisiile parlamentare si de presedintele Camerei Deputatilor*)
  1. Proiecte de legi
  2. Hotarâri ale Camerei Deputatilor (se publica în Monitorul Oficial al României, Partea a I-a)
  3. Mesaje, declaratii si alte acte politice adoptate de Camera Deputatilor
  4. Decizii ale presedintelui Camerei Deputatilor
  5. Rapoartele întocmite de comisiile speciale si de ancheta, dupa prezentarea acestora Biroului Permanent al Camerei Deputatilor sau, dupa caz, Birourilor Permanente ale celor doua Camere si înscrierea acestora pe ordinea de zi a sedintelor comune ale celor doua Camere
  6. Rapoarte prezentate de autoritati si institutii publice, de organismele aflate sub autoritatea Parlamentului sau a Camerei Deputatilor, dupa prezentarea acestora Birourilor Permanente reunite, respectiv Biroului Permanent al Camerei Deputatilor si transmiterea acestora pentru elaborarea rapoartelor de catre comisiile permanente (se publica în Monitorul Oficial, Partea a II-a)
  7. Acte privind organizarea si functionarea Secretariatului General al Camerei Deputatilor.

 3. Documente ce însotesc dosarele legilor, hotarârilor si actelor politice *)
  1. Proiecte de legi primite de la Guvern sau de la Senat, precum si Propuneri legislative ale deputatilor
  2. Puncte de vedere ale Guvernului (art.110 alin.(1) din Constitutie)
  3. Avize ale Consiliului Legislativ
  4. Avize ale Consiliului Economic si Social
  5. Alte avize
  6. Rapoarte si avize ale comisiilor parlamentare
  7. Lista si textele aflate în mediere la proiectele de lege adoptate
  8. Rapoarte ale comisiilor de mediere
  9. Texte în divergenta la proiectele de lege adoptate
  10. Sesizari asupra constitutionalitatii legilor depuse în temeiul art.144 lit.a) din Constitutia României.
  11. Punctele de vedere ale Camerei Deputatilor la exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în fata instantelor judecatoresti care urmeaza sa fie solutionate de Curtea Constitutionala, potrivit art. 144 lit. c) din Constitutia României (se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, odata cu Decizia Curtii Constitutionale)
  12. Punctele de vedere ale Camerei Deputatilor înaintate Curtii Constitutionale pentru solutionarea sesizarilor de neconstitutionalitate, potrivit art. 144 lit. a) si b) din Constitutia României (se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, odata cu Decizia Curtii Constitutionale)
  13. Cererile Presedintelui României de reexaminare a unor legi
  14. Procese verbale privind verificarea si numararea voturilor, în cazul votului secret (se publica în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a)

 4. Situatii privind controlul parlamentar *)
  1. Motiuni simple si motiuni de cenzura
  2. Întrebari adresate de deputati Guvernului, ministrilor sau altor conducatori ai organelor administratiei publice si raspunsurile orale sau scrise
  3. Întrebari la care nu s-a primit raspuns pâna la sfârsitul sesiunii în care au fost adresate (sunt introduse pe site-ul Camerei Deputatilor si se publica la sfârsitul sesiunii în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a)
  4. Interpelari adresate Guvernului de catre grupuri parlamentare sau de deputati si raspunsurile orale sau scrise
  5. Interpelari adresate primului ministru si raspunsurile scrise sau orale
  6. Interventii politice ale deputatilor
  7. Situatii statistice privind întrebarile, interpelarile si interventiile politice

 5. Programe de lucru si evidenta deputatilor *)
  1. Programul de lucru saptamânal al Camerei Deputatilor
  2. Ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor
  3. Evidente privind:
   1. membrii Biroului permanent;
   2. deputatii - alfabetic;
   3. deputatii - pe circumscriptii electorale;
   4. deputatii - pe grupuri parlamentare;
   5. deputatii - pe partide politice;
   6. date personale ale deputatilor

 6. Stenograme
  1. Stenogramele sedintelor Camerei Deputatilor (se publica în Monitorul Oficial, Partea a II-a)
  2. Stenogramele sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului (se publica în Monitorul Oficial, Partea a II-a)

 7. Activitati ale comisiilor parlamentare *)
  1. Listele cu componenta nominala a comisiilor si a birourilor comisiilor
  2. Situatia cu proiectele de legi si propunerile legislative cu care sunt sesizate comisiile din care, sesizate în fond (cu raport) sau pentru avize
  3. Lista problemelor care fac obiectul sedintelor comune cu Senatul
  4. Sintezele sedintelor comisiilor din Camera Deputatilor (se publica saptamânal în Monitorul Oficial, Partea a II-a)
  5. Componenta nominala a comisiilor de mediere
  6. Programul de activitate al comisiilor permanente în vacantele parlamentare

 8. Informatii cu caracter economico-financiar
  1. Anexa din Bugetul de Stat privind Camera Deputatilor si Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO) si pentru activitatile finantate integral din venituri proprii (se publica în Monitorul Oficial, Partea a I-a)
  2. Bugetul aprobat al Camerei Deputatilor (se publica în Monitorul Oficial, Partea a I-a)
  3. Bugetul Institutului Român pentru Drepturile Omului (IRDO); (se publica în Monitorul Oficial, Partea a I-a)
  4. Bilantul contabil al Camerei Deputatilor - activitate proprie, Bilantul I.R.D.O. si Bilantul activitatilor finantate integral din venituri proprii (se publica în Monitorul Oficial, Partea a I-a)

 9. Informatii privind relatiile externe si de protocol ale Camerei Deputatilor **)
  1. Propunerile (sub forma de memorandum intern) vizând organizarea unor activitati de relatii parlamentare externe care se desfasoara în România sau care privesc deplasarile în exterior ale deputatilor, fie în plan bilateral sau în calitate de participanti la diversele reuniuni parlamentare internationale
  2. Componenta delegatiilor participante la actiuni externe, inclusiv a functionarilor parlamentari
  3. Programul reuniunilor sau vizitelor cu caracter parlamentar care se desfasoara în România si agenda reuniunilor internationale la care participa deputati români
  4. Rapoarte ale delegatiilor parlamentare privind rezultatele deplasarilor externe
  5. Informari periodice cu privire la activitatile de relatii externe ale Camerei Deputatilor
  6. Discursurile si interventiile deputatilor români la diversele reuniuni internationale, ulterior prezentarii acestora
  7. Fisele relatiilor parlamentare bilaterale cu diverse tari

 10. Informatii privind resursele umane *)
  1. Datele personale ale membrilor conducerii Secretariatului General al Camerei Deputatilor si ale compartimentelor, precum si ale functionarilor responsabili cu difuzarea informatiilor publice
  2. Posturile scoase la concurs.

 11. Informatii cu privire la asigurarea ordinii si sigurantei în Palatul Parlamentului potrivit Regulamentului privind ordinea si siguranta în Palatul Parlamentului, aprobat prin Hotarârea Biroului Permanent al Camerei Deputatilor nr.13 din 27.10.1999 *)
  1. Norme generale
  2. Normele privind accesul cetatenilor români în perimetrul si în incinta Palatului Parlamentului
  3. Normele privind accesul cetatenilor straini în incinta Palatului Parlamentului
  4. Normele privind accesul cetatenilor care asista la sedintele publice ale Camerei Deputatilor
  5. Normele privind continutul, emiterea, evidenta si controlul documentelor de acces
  6. Normele privind accesul si parcarea autovehiculelor de transport pentru persoane si marfa la Palatul Parlamentului
  7. Reglementarile privind organizarea si desfasurarea activitatilor parlamentare si extraparlamentare
  8. Reglementarile privind paza bunurilor si valorilor din Palatul Parlamentului
  9. Reglementarile privind serviciul de permanenta la Secretariatul General al Camerei Deputatilor
  10. Reglementarile privind siguranta Palatului Parlamentului
  11. Reglementari referitoare la sanctiuni

 12. Informatii privind activitatea de investitii si dezvoltare *)
  • Lista sinteza a cheltuielilor de investitii
  • Lista dotarilor independente

 13. Informatii privind activitatea de transporturi *)
  1. Parcul de automobile din dotarea Camerei Deputatilor - componenta, caracteristici, an de fabricatie

*) Sunt introduse în site-ul Camerei Deputatilor, cu exceptia celor publicate în Monitorul Oficial, mentionate ca atare; la cerere, se pot elibera, contra cost, copii ale documentelor solicitate
**) Se pot consulta la Camera Deputatilor, Directia pentru comunicare, presa si relatii publice; la cerere, se pot elibera, contra cost, copii ale documentelor solicitate


ANEXA 2

LISTA
informatiilor de interes public care se comunica la cerere potrivit art.6 din Legea nr. 544/2001 (aferente capitolelor din anexa nr.1)

 1. Acte dezbatute si adoptate de Camera Deputatilor, de Biroul permanent, de comisiile parlamentare si de presedintele Camerei Deputatilor
  1. Scrisori si mesaje ale Presedintelui României adresate Parlamentului României, dupa prezentarea acestora în plenul celor doua Camere
  2. Hotarârile Biroului permanent al Camerei Deputatilor si ale Birourilor permanente ale celor doua Camere, cu exceptia celor care nu sunt destinate liberului acces al cetatenilor potrivit art.12 alin (1) lit.c) si d) din Legea nr. 544/2001

 2. Situatii privind controlul parlamentar
  1. Cereri ale ministrului justitiei de ridicare a imunitatii parlamentare si raportul comisiei juridice.

 3. Programe de lucru si evidenta deputatilor
  1. Lista cu deputatii absenti nemotivat de la lucrarile în plen ale Camerei Deputatilor, întocmita în urma apelului nominal

 4. Activitati ale comisiilor parlamentare
  1. Lista deputatilor absenti nemotivat de la lucrarile comisiilor;
  2. Procesele verbale cu lucrarile comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor
  3. Bilantul saptamânal al activitatii comisiilor permanente din Camera Deputatilor
  4. Bilantul anual si dupa fiecare sesiune al activitatii comisiilor permanente din Camera Deputatilor.


ANEXA 3

Structurile competente din Camera Deputatilor
pentru verificarea respectarii prevederilor art. 12, din Legea nr. 544/2001 cu privire la exceptarea de la accesul liber al cetatenilor la unele informatii

 1. Informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice precum si cele privind deliberarile autoritatilor si cele referitoare la interesele economice si politice ale României, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii (art. 12, alin. 1, lit. a)
  Structuri competente:
  • Cele care vor fi stabilite de Biroul permanent, atunci când se vor aproba; modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate.

 2. Informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii (art. 12, alin. 1, lit. c)
  Structuri competente:
  • Departamentul Economico-Financiar

 3. Informatiile cu privire la datele personale ale angajatilor Secretariatului general al Camerei Deputatilor, altele decât cele difuzate prin site-ul Camerei Deputatilor (art. 12, alin. 1, lit. d)
  Structuri competente:
  • Directia pentru Resurse Umane si Protectia Muncii.
Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 6 decembrie 2022, 6:23
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro