Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Relații publice > Accesul la informațiile de interes public > Lege 544/2001 > Legea nr.371/2006 Versiunea pentru printare
pentru modificarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 23 octombrie 2001, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins:

"a) prin autoritate sau instituție publică se înțelege orice autoritate ori instituție publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, companie națională, precum și orice societate comercială aflată sub autoritatea unei autorități publice centrale ori locale și la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este acționar unic ori majoritar;".

2. La articolul 12, litera c) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

"c) informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum și principiului concurenței loiale, potrivit legii;".

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
BOGDAN OLTEANU

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 5 octombrie 2006.
Nr. 371.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 8 decembrie 2022, 16:04
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro